Blog

Miért is olyan fontos az Érzelmi Intelligencia?

Mai modern korunkban, amikor lassan a gépek veszik át az irányítást, és egyre bizalmatlanabbá válunk mi emberek egymással szemben, egyre nagyobb hangsúlyt kap az EQ fejlesztése.

Az életben való boldogulásunkhoz elengedhetetlen a sikeres ön-menedzselés és a másokhoz fűződő jó kapcsolatok kiépítése.

Kutatások is bizonyítják, hogy sikereink az életben nemcsak az értelmi adottságunkon múlik, az érzelmi intelligencia egy másik nagyon fontos tényező.

Daniel Goleman szerint a munkahelyi sikerességünk, eredményességünk 80%-ban az érzelmi intelligenciánktól függ, és a boldogulásunkhoz csak 20 %-ban járul hozzá a „klasszikus” IQ (ész, logika, tudás).

Bizonyított és közismert tény, hogy az érzelmi intelligencia jelentősen előmozdítja a vezetői munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a magánélet és a munka egyensúlyának kialakítását, fenntartását.

Az érzelmi intelligencia megbízhatóan vetíti elő, hogy az adott ember mennyire lesz sikeres az életben, ráadásul korlátlanul fejleszthető!

 

Mi is az érzelmi intelligencia (EI)?

Nem más, mint az érzelmeink pontos érzékelésének, tudatosításának, kezelésének képessége, sőt a gondolkodásunk érzelmek segítségével történő előmozdításának képessége. Tehát gondolkodunk az érzelmeinkről, és ez alapján irányítjuk viselkedésünket.

Az érzelmi intelligencia tehát egy komplex terület:

hozzáállásunk (attitűdök), érzéseink, gondolataink és az ezekből fakadó cselekedeteink keveréke.

Nem vitás, hogy az életben mind társként, szülőként, munkahelyen pedig vezetőként és beosztottként egyaránt nagy jelentőségű.

De miért is olyan lényeges ez?

 • Az érzelmeink hatással vannak cselekedeteinkre, befolyásolják, hogyan hozunk döntéseket vagy ítéleteket.
 • Az érzelmeink biztosítanak döntést a nehéz helyzetekben, valamint energiát és motivációt adnak életfeladataink megoldásához, személyes céljaink megvalósításához.
 • Minél biztosabb valaki az érzéseiben, annál kevésbé van kiszolgáltatva azoknak, és annál határozottabban képes döntéseket hozni, valamint az életét irányítani. Ha tudatosítjuk az érzelmek befolyását a cselekedeteinkre, sok konfliktus elkerülhető.
 • Az empátia fejlettsége biztosítja mások érzéseinek felismerését és beazonosítását. Az empátia segítségével érzékenyebbé válunk a finom jelzésekre, jobban megértjük mások rejtett igényeit, vágyait, így nemcsak önismeretünk fejlődik, hanem emberismeretünk is egyre jobbá válik.

Az érzelmi intelligencia 4 fő összetevője:

 • Önismeret
 • Saját érzelmeink kezelése /Önmenedzselés
 • Mások ismerete /Emberismeret
 • Mások érzelmeinek a kezelése

Milyen előnyökkel jár, ha az érzelmi intelligenciánkat fejlesztjük?

 

 • Jobb személyes kapcsolatok
 • Erősebb empatikus készségek
 • Hatékonyabb kommunikáció másokkal
 • Pozitívabb gondolkodás
 • Magabiztosság
 • Bátrabb és könnyebb változáskezelés
 • Növekvő kreativitás
 • Kevesebb stressz
 • A saját hibáinkból történő tanulás képességének fejlődése

 

Ha fejlesztjük érzelmi intelligenciánkat az életünk minden területén változásokat tapasztalhatunk meg, és teljesítményünk növekedni fog.